Gastouder Alien

Kleinschalige kinderopvang

Actueel________________________________________________________________________

Compensatie/Vergoeding kinderopvangtoeslag 16 maart tot 10 mei


Compensatie van de overheid

Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen.

Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening.

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is inmiddels online.  

 

svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

 

 Compensatie van gastouder en gastouderbureau

Het tarief van mij, de gastouder, ligt boven de maximale kinderopvangtoeslag en daarbij komt nog het tarief van het gastouderbureau. Over de compensatie die u van de gastouder en het gastouderbureau terug kunt krijgen hebben ouders een brief gehad. De uitbetaling van mij, de gastouder, aan ouders die hier gebruik van willen maken is in de eerste week van juni gedaan. De meeste ouders hebben afgezien van de compensatie van de gastouder en het gastouderbureau. Heel fijn, bedankt daarvoor!
Actie voor Kika


Dit jaar deed Gastouder Alien weer mee aan de actie ‘bakken voor KiKa’ omdat ook wij willen dat er meer kinderen genezen van kanker!

We hebben met de kinderen appelmoes gemaakt om te verkopen. Er is meer dan 100kg appels tot appelmoes gekookt.


Vanaf 16 maart was de kinderopvang gesloten in verband met het Coronavirus en kwam de verkoop stil te liggen. Toch hebben we een bedrag bij elkaar gebracht van €401,55  voor KiKa!

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel erg bedankt!

https://www.actievoorkika.nl/appelmoes-voor-kikaMogelijkheden voor opvang

Op dit moment is er beperkt ruimte om kinderen te plaatsen. Bent u op zoek naar opvang dan kunt u contact met mij opnemen. Vrije dagen en vakantie 

Bij vakantie en absentie/ziekte van de gastouder hoeft u de gastouder niet door te betalen. Dit geldt ook voor de officiële feestdagen. U dient zelf te zorgen voor vervangende opvang. Vakantie van de gastouder wordt minimaal 4 weken van te voren doorgegeven aan de ouders.Op de volgende dagen in 2020 is er geen opvang;

Goede Vrijdag

Pasen

Koningsdag

Bevrijdingsdag + maandag

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Zomervakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie


Vrijdag 10 april

Maandag 13 april

Maandag 27 april

Maandag 4 en dinsdag 5 mei

Donderdag 31 mei

Maandag 1 juni

Deze geef ik persoonlijk door

Week 41 (5 t/m 9 oktober)

Week 52 en 53 (21 december t/m 1 januari)Trainingen in het vooruitzicht

24 oktober 2020  De wereld van het hooggevoelige kind